Pravidla

Boj

download

Léčení

download

Ostatní

download

Boj

Pokud dojde k boji, budete potřebovat zbraně, zbroje a vědět, jak vyhodnocovat zásahy. Následky zranění vás omezí již v boji.


Zbraně

Zbraně si můžete vzít libovolné, ale musí být:
- měkčené
- odpovídající settingu
- odpovídající postavě
- schválené orgem

Pro účely pravidel se zbraně rozdělují do kategorií:

Jednoruční:

- meče, dýky, tesáky apod.; vše, k čemu se dá vzít štít

Obouruční:

- kromě obouručních mečů i kopí a luky

Drtivé:

- pro účely settingu i sekery, jednoruční i obouruční

Štíty:

- dle libosti (potáhnete se s nimi), ale dbejte na bezpečnost a na to, že z člověka za velkým štítem kouká většinou jen hlava…


Zbroje

Bez zbroje bude případný boj velmi rychlý.

Zbroje se rozdělují na:

žádné

- pouhé oblečení

lehké

- samotné prošívanice, kožené zbroje, apod.

těžké

- cokoliv, co na sobě má železo - kroužky, lamely, faléry... pokud možno dle settingu

Zbroje chrání pouze tam, kde reálně jsou!


Vyhodnocování zásahů

Při vyhodnocování zásahu a následku zranění se řiďte nejen pravidly, ale hlavně zdravým rozumem. Pravidla by měla sloužit jako jednoduché vodítko, co se v daných případech stane; to vám ale nemá bránit situaci zahrát podle okolností lépe.

Vyhodnocování má principiálně tři kroky:
- rozlišení hezký zásah/sporný zásah
- účinek zbroje
- aplikace na místo zásahu

HZ/SZ

Hezký zásah

je takový, o kterém není sporu, že by způsobil vyřazující zranění zasaženému (v tuto chvíli se neuvažuje zbroj - hezký zásah přes kroužky je HZ, jen se tak nebude v důsledku počítat). Samozřejmě se mlaťte s rozumem, ale měl by být cítit. Dotek zbraní není HZ, zbraň musí mít nějakou energii (ideálně přizpůsobenou zbroji).

Sporný zásah

je jakýkoliv jiný zásah než HZ - veškeré kydlení, škrábance, škrtnutí šípem, doteky bez nápřahu v kontaktním boji, které pořádně necítíte - zkrátka to, co by vás v zápalu boje nijak neomezilo, přestože by to způsobilo krvácení. Plácnutí naplocho atd. můžete ignorovat.
Nevím, jestli byl zásah SZ nebo HZ? -> byl SZ.

Základní pravidlo pro každou část těla:

2SZ = 1HZ

Tedy pokud budu do ruky škrábnut dvakrát, počítám si na ní HZ a je vyřazená; naopak pokud dostanu dva SZ, ale každý do jiné ruky, nijak mě to neomezuje.

Nebojte se zásah ignorovat nebo počítat jako SZ - zranění je hodně náhodná záležitost a život není fér. Na každého ale dojde.

Zbroj

Žádná zbroj

nijak nechrání, HZ/SZ se aplikují standardně

Lehká zbroj

umožňuje ignorovat SZ, HZ se počítají jako SZ - tedy pokud mám prošívanici a někdo mě lehce škrtne přes ruku mečem, tak zásah vůbec nepočítám, pokud dostanu do břicha šípem, tak si počítám SZ a mám ještě jednu šanci.

Těžká zbroj

ignoruje jednoruční zbraně vyjma drtivých, ignoruje SZ, všechny zásahy HZ si počítá jako SZ.
Pokud po mě jde člověk oblečený v kroužkovce a mám jen meč, měl bych mířit na nohy nebo utéct; pokud mám sekeru, tak ho můžu zkusit umlátit, bude to ale trvat dost dlouho.

Zranění

Zranění se počítá samostatně pro každou ruku, nohu a trup.
Do hlavy se nebijte. Pokud do ní dostanete, je to na vás a vašem RP. Pokud máte helmu, můžete si ji počítat jako těžkou zbroj.
Samozřejmě se taky nebijte přes rozkrok a pokud možno prsty.

Každá část těla vydrží právě jeden HZ.


Následky zranění

Účelem systému je, aby umožňoval reálnější ztvárnění boje - ne, že s třetím poklepání meče protivník magicky zemře, ale tak, že utržená zranění postupně snižují jeho bojeschopnost. Smrt (nikoliv vyřazení z boje) nastává až v důsledku opravdu smrtelného zranění - doražení.

Vyřazení z boje je způsobeno agónií.

Účelem systému rozhodně nejsou mrzácké války, hrajte prosím zranění, ne Černého rytíře ("Just a flesh wound!").

Sporný zásah

- povrchové říznutí, pohmožděnina... může dost krvácet, ale nic důležitého není poškozené
- kamkoliv
- nemá vliv na bojeschopnost
- podle situace zahrejte bolest, ale nemusíte kvůli tomu nijak přerušovat svoje útoky ani jiné aktivity

Hezký zásah

Následky záleží na místě zásahu, počtu zásahů, a jestli jste schopni/ochotni si místo držet (stlačovat ránu).

Pokud si ránu držíte (vyjma trupu), můžete takto pokračovat v boji.
Pokud si ránu nedržíte, končetina je vyřazená a nelze s ní manipulovat.
- jinými slovy: končetina je po HZ vyřazena vždy, když si na ní nestlačuji ránu.

HZ ruky

- rozseklý sval, naštípnutá kost, pořezané šlachy...
- zahrajte bolest, ochabnutí ruky, v případě zásahu cca od půlky předloktí dolů pusťte držený předmět
- můžete si zbraň předat do druhé ruky
- obouruční zbraní můžete bojovat jednoručně (pozor na bezpečnost!)

Příklad: Mám meč a štít. Pokud dostanu HZ do štítové ruky, těžko si budu rukou s mečem stlačovat ránu - mám tedy ruku vyřazenou a ztrácím schopnost se štítem bránit. Pokud bych dostal HZ do ruky s mečem, můžu se buď pouze bránit štítem, nebo štít odložit, volnou rukou si chytit ránu a dál pokračovat v boji samotným mečem.

HZ nohy

- rozseklý sval, naštípnutá kost, pořezané šlachy...
- zahrajte bolest, na nohu nelze přenést váhu těla
- pohybovat se můžete buďto s oporou (kopí, spolubojovník), plazením, nebo velmi pomalu bolestivě přísuny (žádné skákání po jedné noze!)
- pokud mě něco (např. protivník) donutí na nohu přenést váhu, padám na zem; mohu se zvednout s oporou nebo s držením rány
- nohu si nemusíte držet v místě zásahu, pokud na něj nedosáhnete (nechceme lidi belhající se v předklonu, protože se drží za kotník), stačí za stehno

Příklad: Pokud dostanu HZ někam pod koleno, těžko se za něj budu v boji držet. Zahraji bolest a mám na výběr: Můžu se pokusit dál bojovat s tím, že přenesu váhu na zdravou nohu. Tím mám ale znemožněnou možnost rychlého úkroku, což protivník nejspíš využije ke zkrácení vzdálenosti. Nebo se budu muset jednou rukou chytit za postiženou nohu. Stačí, kam pohodlně dosáhnu - s jednou rukou zaměstnanou držením nohy budu i tak snazší cíl.

HZ trupu

- rozseknutá břišní dutina, polámaná žebra... silné krvácení a šok
- HZ trupu je vážný zásah, který nelze ustát; vždy následuje agónie
- zahrajte bolest a chytněte se za trup, padněte a hrajte agónii
- držením rány si pomůžete maximálně k chvilkovému potácení, poté padněte
- v agónii si stále držte ránu

Příklad: S protivníkem nastal sousek - já ho seknul do ruky, on mne do břicha. Zatímco jemu stačí chytnout si ruku a může bojovat dál, já vzápětí padám na zem a bez pomoci spolubojovníků jsem mu odkázán na milost.

Vícenásobný HZ

- zranění v důsledku srovnatelné s useknutou/rozdrcenou rukou/nohou
- pokud dostanu HZ do končetiny, kam už jsem předtím jeden HZ dostal, tak způsobí šok a agónii tak, jako HZ trupu

kombinovaná zranění

(pro úplnost výčtu, není žádoucí žádná macarena…)
- zranění mohu mít neomezeně, musím se ale řídit postihy. Prakticky tedy mohou nastat tyto situace:

- HZ ruky a nohy

- mohu se držet za obojí (a utéct)
- mohu se držet jen za nohu (a utéct s jednou vyřazenou rukou)
- mohu se držet jen za ruku (a bojovat s vyřazenou nohou)
- nemusím se držet za nic (a bojovat s jednou vyřazenou rukou i nohou)

- HZ obou rukou

- mohu si ruce chytit navzájem a hrát tak zranění, nemohu s nimi ale nic dělat
- pokud si je chytit navzájem nemůžete, hrajte jejich vyřazení a bolest (a odpotácejte se)
- berte v potaz, že masivně krvácíte; při nejbližší příležitosti si sedněte

- HZ obou nohou

- můžete si držet obě nohy a odpotácet se
- můžete obětovat jednu nohu, druhou si držet a druhou rukou bojovat (ale na místě jako s jednou vyřazenou)
- pokud si nemůžete držet ani jednu nohu, padáte na zem do agónie

pro zjednodušení:

libovolné tři HZ rychle po sobě = AgónieAgónie

Nejste mrtví, ale v důsledku šoku a ztráty krve příliš slabí na to, abyste chodili a vyvíjeli jakoukoliv náročnější činnost. Nejspíš dost krvácíte, bez včasného (cca 10 minut) ošetření zemřete.

- všechno bolí, krvácíte a ztrácíte síly
- jste omezení už utrpěnými zraněními
- záleží na situaci a RP, ale můžete volat o pomoc, s obtížemi manipulovat s předměty (pokud máte ruce :), snažit se někam doplazit - moc to ale nepůjde
- můžete se pokusit se ošetřit - pokud to umíte, máte na to prostředky a dost sil
- pokud máte dýku (nepoužívejte nic delšího), někdo vás chce dorazit a vy na to máte síly, můžete se pokusit slabě se bránit (hodně štěstí)


Doražení

V souboji málokdo umírá instantně na jeden zásah; smrtelné zranění většinou přijde v okamžiku, kdy se dotyčný (z jakéhokoliv důvodu) nebrání.

- účelem systému zranění je, aby umožnil provést RP doražení během boje
- zahrajte útok, který dotyčný nemůže přežít - probodnutí, podříznutí, obouruční rozseknutí vejpůl, RP skopnutí na zem a doražení apod.
- je potřeba dávat si velký pozor, aby nedošlo k reálnému ublížení
- zároveň musí být dotyčnému jasné, že je po něm
- klíčové slovo, kterým útočník doprovodí zásah; podle domluvy s hráči: Zemři, chcípni, skonej, dodělej, zhebni, zkapej, padni… netvore, zrůdo, parchante, bastarde…

Příklad: Seknul jsem protivníka do nohy. Zatímco si drží ránu, zkrátil jsem vzdálenost a zahrál bodnutí do břicha se slovy “Chcípni!”. Pokud ránu neodklonil, padá rovnou mrtvý k zemi.

Příklad: Seknul jsem protivníka do nohou, on padnul na zem a teď se tam plazí v agónii. Než abych riskoval, že ještě něco vyvede, tak jsem ho radši (opatrně) zaklekl a podříznul.

Smrt

Pokud je hráč doražen, stane se mu něco opravdu ošklivého (to poznáte), nebo se tak sám rozhodne, nezvratně umírá. Zůstává ležet a očekává další instrukce organizátorů
Pokud zůstane ležet sám někde, kde ho nikdo nenajde, aplikuje mechanismus, který zařídí totéž - bude upřesněno)


Kontaktní boj

Podle preferencí hráčů. Nezaměňujte s RP doražením!

Především chytání rukou. Pouze pokud jste si jistí, že protivníkovi ani sobě neublížíte. Pokud to oba dokážete zahrát, je možné hrát i různá sražení a zápasy - ale počítejte s tím, že bude tma a můžete přehlédnout něco ošklivého, na co spadnete.
RP kontaktní boj může být dobrou a bezpečnější alternativou při boji na krátkou vzdálenost (místo mlácení se záštitami chytit soupeři ruku, naznačit úder hlavou, pokusit se ho zápasem strhnout na zem apod.)
Povolený je zápas a naznačené údery. Nebijte nikoho neměkčeným štítem.
V plné rychlosti můžete chytat ruce, jakýkoli další kontaktní boj ale zpomalte do rychlosti, kde nad ním máte plnou kontrolu.
Pokud chytnete zbraň za ostří, máte SZ; pokud soupeř zbraň vytrhne, zatímco ji držíte, máte HZ.


Reálná zranění

Může se stát, že dojde k záměně reálného a herního zranění. Hru by tedy měl přerušovat v případě zranění pouze zraněný - slovy "STOP, zranění!". Samozřejmě se snažte nebít někoho, kdo vypadá, že je ve skutečných bolestech - RP doražení apod. by nemělo bolet.

Pokud dostanete bolestivý zásah, je na vás, jestli vyhodnotíte, že jste reálně zranění a přerušíte hru, a nebo jste drsňáci, nic vám vlastně není a vaše RP bolest jenom bude o něco reálnější. Můžete např. padnout na zem a zvednout se, až bolest pomine. V každém případě ale prosím všichni buďte velmi opatrní, nemlaťte nikoho bolestivě, do hlavy, rozkroků apod., a snažte se těchto situací vyvarovat. Potmě je dost pravděpodobné, že nějaký ošklivý zásah omylem schytáte - uzpůsobte tomu svoje vybavení.


Příklad boje

Mám meč, štít a lehkou zbroj. Během boje mě protivník seknul přes zbroj do štítového ramene - počítám si SZ a hraji bolest. Nedával jsem pozor a sekl mě tam znova - 2SZ = HZ, tudíž ruka je vyřazená. Pokud bych ji chtěl chytit, musel bych pustit meč - to radši nechám ruku se štítem viset.

Tím jsem se soupeři otevřel a ten mě seknul přes nohu - HZ, hraji bolest a mám na výběr - buď se chytit za nohu zbývající rukou a zkusit odkulhat, a nebo přenést váhu na zdravou nohu a zkusit dál bojovat - tak jako tak nemám moc šancí. S největší pravděpodobností mě protivník vzápětí dorazí probodnutím (zatímco jsem se držel za nohu), a nebo mě (naznačeně) srazí na zem, a dorazí tam, pokud mu k tomu moji spolubojovníci dají příležitost.


Léčení

Nemusíte na následky zranění hned zemřít, bez ošetření ale zemřete zcela jistě.

Z boje si můžete odnést SZ nebo HZ, jinými slovy lehké nebo těžké zranění.
- SZ (podle preferencí hráčů) po boji vyžadují vyčištění rány a obvázání; pokud k tomu nedojde zhruba do 10 minut, změní se v HZ.
- HZ jsou vážná zranění, která vyžadují kromě obvázání navíc ještě ošetření mastí a případně zapití dryákem. Pokud nejsou zhruba do 10 minut obvázána, nastává agónie (pokud už nebyla způsobena zraněním) a poté smrt vykrvácením.

Obvaz

"Nejnutnější první pomoc"

- zastaví krvácení - po obvázání už nehrozí smrt vykrvácením
- zůstávají ale postihy příslušného zranění (nepoužitelná končetina apod., viz. bojová pravidla)
- pokud byl hráč v agónii, dál v ní zůstává

Dryák

"Dryák vás postaví na nohy"

- dryák je odvarem z několika přísad, které tlumí bolest a dodávají energii
- umožňuje se zvednout z agónie bez ohledu na utrpěná zranění
- požití dryáku umožňuje na cca 10 minut ignorovat aktuální HZ všech končetin
- končetinu, která utrpěla HZ, lze používat bez postihu a vyřazení, až do dalšího HZ dané končetiny
- nevztahuje se na končetiny, které utrpěly 2 HZ: ty zůstávají vyřazené
- nevztahuje se na trup: ránu na trupu je potřeba si stále držet
- aktuální HZ vypitím dryáku nemizí: tedy další HZ do předtím zasažené končetiny způsobí agónii
- během doby působení dryáku nemá požití dalšího dryáku žádný efekt: další má smysl pít až po vyprchání prvního
- nezastavuje krvácení!

Příklad: Dryák má vpodstatě trojí využití.
Během boje jsem dostal HZ do ruky s mečem. Pokud se mi podaří vypít dryák, mohu do konce boje rukou opět plnohodnotně bojovat. Po boji budu ale potřebovat okamžitě obvázat, jinak padnu do agónie.
Během boje mě protivník posekal do rukou, nohou i trupu, padl jsem v agónii. Spolubojovník do mě ale pohotově nalil dryák; necítím bolest a zvedám se k boji - jediný postih je, že se musím držet za břicho. Pokud mě ale někdo sekne znovu, padnu zpět do agónie. Po boji účinek vyprchá a opět padnu do agónie, pokud nevypiju další dryák.
Po boji ležím v agónii, spolubojovníci mi obvázali rány a namazali je mastí. Během zhruba 10 minut budu schopný bez postihu pokračovat; protože se ale blíží nepřítel, dali mi ještě dryák, abych byl schopný pokračovat ihned.


Mast

"Jedině mast skutečně hojí rány."

- hojí zranění, na které je použita - během zhruba 10 minut odstraní HZ
- netiší bolest
- umožňuje zraněnému se zvednout z agónie, pokud je aplikována na všechna zranění, která agónii způsobila
- pokud během těch deseti minut nedostanu dryák, jsem po dobu léčení stále omezen utrpěnými zraněními (zkrátka to přiměřeně zahrajte, ale pokud byste chtěli hned bojovat bez omezení, potřebujete dryák)
- aplikuje se na obvazy

Příklad: V boji jsem utrpěl HZ obou rukou a trupu. Po odpotácení stranou jsem padnul a zůstal odkázán na pomoc ostatních. Ti mi po boji obvázali rány a natřeli je mastí, protože se ale stejně rozhodli po boji odpočívat, tak mi nedali dryák. Nenávidím je, ale po deseti minutách můžu pokračovat bez postihů.


Všechny časové údaje jsou zhruba 10 minut
Smyslem není zdržovat hru, ale umožnit herním efektům vytvořit zajímavé situace.
Časové údaje jsou orientační, odhadněte podle situace - když padnu v boji, tak vydržím nevykrvácet do jeho skončení, když mě tam ale moji spolubojovníci nechají ležet ve tmě a odejdou, tak záhy nejspíš na vykrvácení dojde.
Deset minut je zhruba jeden boj, krátká přestávka, jedna vylezená stráň...

Obvazovat zranění umí každý, kdo to reálně umí.
Dryáky a masti dostanete do začátku dle postavy a příběhu; možná bude možné je získat i během hry.
Obvazy nějaké dostanete, případně si přivezte svoje. V nouzi lze použít i oblečení ;)


Ostatní


Světla

Na hře se můžete setkat se světly různých barev.

Důvěrně známé vám bude žlutooranžové plápolavé světlo vašich loučí - obyčejný plamen.

Svatyně bohů a jiná svatá místa obvykle září nehybným bílým plamenem - v jeho blízkosti je možné pokusit se promlouvat s bohy či duchy a provádět rituály.

Modrým světlem plane průvodce mrtvých, posel Antumnu, a mrtvé duše, které ho následují. Pokud vaše postava zemře, modrým světlem bude planout i vaše duše - za tímto účelem budete na začátku hry vybaveni - a vyhledá průvodce mrtvých. Dokud jste naživu, od průvodce si držte bezpečný odstup - může zchvátit i duše živých.

Obětiny a rituální předměty

Pro každou situaci jsou vhodné jiné obětiny. Každý by měl znát a mít po ruce obětiny vhodné pro jeho boha ochránce. Druidi s sebou mívají zásobu obětin pro všechny případy a je šance, že vám nějakou poskytnou, pokud zatoužíte obětovat bohu, jehož obětinou nejste vybaveni. Některé obětiny lze nalézt i volně v přírodě.

Pro komunikaci s bohy je potřeba rituální předmět. Bývá uložen na svatém místě a druidi ho poznají. Pokud nejste druid, s rituálním předmětem z vlastní iniciativy nemanipulujte - použijte ho pouze obvyklým způsobem, pokud se účastníte rituálu a druid vám ho podá.

Chování v agónii

Pokud jste v agónii, pokuste se většinu času držet za zranění, které vás vyřadilo, a hrajte bolest - jasná signalizace léčiteli, které části těla je třeba se přednostně věnovat. Vyřazené části těla nepoužívejte: nemůžete například vyřazenou rukou pít dryák, pevně svírat předmět, nebo vyřazenou nohou někoho kopnout.

Gesto zaťaté pěsti

V agónii vaše postava ještě v omezené míře komunikuje a hýbe se - může se ale stát, že upadnete do bezvědomí, kde bude běžná komunikace nemožná. Pokud v takové chvíli někdo chce zjistit, zda jste mrtví nebo jen v bezvědomí, může se vám pokusit nahmatat tep na zápěstí. Pokud jste ještě naživu a má smysl o vás nějak pečovat, zatněte danou ruku v pěst. Pokud jste mrtví, nechte ji volně rozevřenou.

Ztracení hráči

Pokuste se se neztratit. To znamená vždy zůstávat na dohled loučí, pokud jste živí, a volat o pomoc, pokud jste v agónii a světla výpravy se vzdalují.

Pokud jste v agónii a světla výpravy zmizela, po konci agónie umíráte. Během agónie ale nesmíte nechat zmizet modré světlo průvodce mrtvých - pokud to hrozí, zapněte svoje modré světlo ještě před koncem agónie a následujte průvodce; zemřeli jste dřív.

Pokud jste mrtví, měli byste se držet ostatních modře planoucích mrtvých duší a průvodce.

Pokud jste živí a zmizela vám světla výpravy, ale vidíte jiná světla, neztraťte je z dohledu a dál hrajte - snažíte se dostat zpátky k výpravě.

Pokud zůstanete úplně sami ve tmě, volejte a hledejte. Pokud do 10ti minut nepotkáte žádná světla - ať už louče výpravy, nebo jiná - přestáváte hrát, zapínáte modré světlo, GPSku a otvíráte nouzovou obálku s mapou a instrukcemi.

Reálná zranění

Nechoďte mimo dohled a doslech ostatních hráčů. Pokud jste reálně zranění a nejste schopni to sami zvládnout - potřebujete reálně ošetřit nebo pomoct - hlásíte “STOP, zranění” a Kuba se o vás postará. Vaše situace bude vyřešena individuálně.